Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2 februari 2021 via Teams

Wij nodigen jou als lid graag uit voor de algemene ledenvergadering welke zal plaatsvinden op dinsdag 2 februari 2021 om 20h00 via Teams*. Naast deze uitnodiging zal ieder lid uiterlijk 27 januari een e-mail ontvangen met daarin een link om deel te nemen aan de video meeting in Teams. Vanwege covid-19 kunnen we deze vergadering niet houden in ons clubgebouw. Indien op bovengenoemd tijdstip het statutair quorum van 1/10 leden niet aanwezig/aangelogd is wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven welke eveneens op dinsdag 2 februari 2021 zal plaatsvinden. Deze start in Teams uiterlijk om 20h10.

Microsoft Teams, ook wel afgekort tot Teams, is een communicatie- en samenwerkingsplatform van Microsoft dat chatmogelijkheden, videoconferentie, bestandsopslag, waaronder gedeelde bestanden, en integratie van applicaties samenbrengt. De dienst is onderdeel van Microsoft 365.

AGENDA (voor beide vergaderingen)

1             Opening

2             Mededelingen

3             Verkiezing AB, DB en commissieleden

4             Notulen ALV 2020

5             Ingekomen en uitgaande stukken

6             Jaarverslag 2020

7             Financieel overzicht 2020

8              Verslag kascommissie

9              Begroting 2021

10            United Service 2021

11            Vaststelling contributie 2021 & 2022

12            Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden

13            Wat verder ter tafel komt

14            Rondvraag

15            Sluiting

Toelichting op de agendapunten 4, 6, 7 en 9. 

a)    De notulen van de ALV 2020, het jaarverslag 2020, het financieel overzicht 2020 en de begroting 2021 worden via Teams getoond aan de ledenvergadering.

b)    Belangstellenden kunnen genoemde stukken op aanvraag via de e-mail verkrijgen vanaf 19 januari 2021 via bestuur@unitedservice.nl.

Namens het dagelijks bestuur van tennisvereniging United Service. 

Nieuws Overzicht