Hygienebeleid

Hygienecode kantine

Sinds 1995 is het voor de sportkantines in het kader van de Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen  verplicht om een Hygiënecode te hanteren met betrekking tot de voedselveiligheid. 

Voor alle sportverenigingen en dus ook voor ons clubhuis Tv United Service is het noodzakelijk gebleken een hygiënecode op te stellen. Volgens de Warenwet is dit boekwerk voor iedereen die bardienst vervuld verplichte kost.  Wij realiseren ons echter dat het onmogelijk is om iedereen met de gehele hygiënecode kennis te laten maken. Toch willen wij u hierbij graag een aantal zeer belangrijke spelregels geven, maar eerst een korte inleiding: 

De Hygiënecode is gebaseerd op het HACCP-systeem (Hazard Analyses of Critical Control Points). Dit systeem werd ontwikkeld voor de ruimtevaart; het voedsel voor de astronauten moest veilig zijn, want een zieke astronaut kon men in de ruimte natuurlijk niet gebruiken. Er moest een systeem worden ontwikkeld, waarmee het risico op ziekmakend voedsel tot het minimum werd gereduceerd.

Daarvoor moest de keten die het voedsel doorloopt (van leverancier tot bereiding en nuttiging) worden geanalyseerd  op risico’s. Aan de hand van deze risicoanalyse konden dan maatregelen worden genomen en werd een procesbeschrijving opgenomen met de zogenaamde “kritische punten”. 

De Hygiënecode voor HTV is in een map aanwezig in de kantine. U vindt hierin o.a. een organisatieschema, een recepturenlijst, een lijst met alle leveranciers, een onderhoudslijst van alle apparatuur en installaties en een schoonmaakplan. Verder vindt u in de bar en de keuken op diverse plaatsen instructies en geheugensteuntjes. Graag geven wij u hierbij de belangrijkste spelregels: 

 1. Was uw handen voor aanvang van de bardienst, na toiletbezoek en voor aanvang van de bereiding van voedsel.
 2. Rook niet in de keuken of het voedselmagazijn.
 3. Controleer de producten voor opslag/gebruik op hun “ten minste houdbaar tot”-datum. Verwijder producten, waarvan deze datum is verstreken.
 4. Hanteer het “first in, first out”-systeem, dat wil zeggen gebruik eerst de producten waarvan de houdbaarheidsdatum het eerste zal verstrijken.
 5. Ga zorgvuldig om met voedsel tijdens de bereiding:
 • Gebruik schone keukenmaterialen
 • Zorg dat het werkblad schoon is
 • Voorkom kruisbesmetting, d.w.z. gebruik voor ieder product schoon keukenmateriaal en gebruik dus niet de snijplank eerst voor het snijden van rauw vlees en daarna voor het snijden van brood. De bacteriën uit het rauwe product zullen anders het brood besmetten.
 • Verpak bereidde producten goed en bewaar ze in de koelkast.
 • Bewaar bereid voedsel in de koelkast boven rauw voedsel.
 • Sticker alle geopende verpakkingen en noteer datum waarop deze is geopend.

6.Gooi bereidde en niet verkochte producten aan het einde van de dag weg

7.Serveer bereidde producten met een servetje

8.Zorg dagelijks voor het gebruik van schone werkdoeken, handdoeken en theedoeken

9.Houd de bar en de bartafeltjes schoon

10.Leeg aan het einde van de dag alle vuilnisbakken

 

Het is van groot belang om de Hygiënecode te volgen, ook al draait u maar eens per seizoen bardienst, dit i.v.m. mogelijke controle door de Inspectie Gezondheidsbescherming Waren en Veterinaire Zaken. Wij vragen derhalve uw medewerking.

Als u nog vragen heeft over bovenstaande kunt u terecht bij de barcommissie.

Bardienst Overzicht