Update Corona m.i.v. 19-11-2020

In overleg met KNLTB, NOC*NSF en Ministerie van VWS is het volgende overeengekomen. Hou altijd de site van de KNLTB en RIVM in de gaten voor eventuele wijzigingen.

Update m.i.v. 19-11:

  • Reguliere open toernooien en Junioren Tour toernooien kunnen niet doorgaan.
  • Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen op de eigen vereniging, zowel buiten als binnen in de hal.
  • De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer).
  • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten. Toilet is toegankelijk.
  • Publiek is niet toegestaan.
  • Het protocol dd. 28-09-2020 blijft van kracht m.u.v. de nu geldende maatregelen.
  • Voor elke overtreding geldt. Boete is voor eigen rekening.

Dubbelen

Dubbelen bij tennis en padel kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee.

Nieuws Overzicht