Van de voorzitter...

Beste leden, reflecterend op het jaar 2021 zien we dat onze vereniging een fijne plek is waar jong en oud elkaar treffen.

Ondanks alle beperkingen die Nederland heeft moeten ondergaan vanwege Covid blijft onze vereniging actief daar waar het kan en mag. Wij prijzen ons gelukkig met het feit dat vele activiteiten doorgang hebben kunnen vinden waaronder ons eigen Open Toernooi en de Clubkampioenschappen. Met wederom de inzet van vele vrijwilligers geeft dit de vereniging veel dynamiek en blijft het een fijne plek om heerlijk buiten te sporten en elkaar te ontmoeten. Namens het bestuur wil ik dan ook een ieder weer bedanken voor haar of zijn bijdrage voor de club dit jaar. Ook wil ik nog even stil staan bij de leden die ons helaas in 2021 zijn ontvallen.

Het jaar 2021 zal de geschiedenis ingaan waarbij wij als vereniging het besluit hebben genomen om naast de tennissport ook de padelsport te omarmen door middel van het aanleggen van 2 padelbanen. Met recht een flinke investering in de club en wij hopen en verwachten dat dit een positieve bijdrage levert voor United Service in de komende jaren. In ledenaantal en daardoor ook meer "rurring" in allerlei opzichten op en voor United Service. De voorbereidingen door de leden zelf zijn al enige tijd in volle gang en begin 2022 zal dan ook de padelbouwer de banen aanleggen. Al met al een mooi vooruitzicht. 

Laten we hopen dat 2022 een topjaar mag worden voor ieder US-lid in sportief en gezond opzicht. En dat de vereniging een mooie, fijne en vooral veilige plek mag blijven voor elkaar. Een fijne jaarwisseling en tot snel op de club.

Met sportieve groet, Frank

Nieuws Overzicht