Update aanleg padelbanen

 

Beste leden,

 

Na het akkoord van de leden op 8 juni in de extra Algemene Leden Vergadering heeft het projectteam niet stil gezeten.....

 

 

Naar aanleiding van deze ALV zijn er diverse goede opmerkingen ter tafel gekomen en deze hebben wij in de verdere onderhandelingen met de verschillende aannemers meegenomen en in ons voordeel kunnen uit onderhandelen.

 

Met het devies “ meer voor minder” hebben we uit de finale offerte van de padelbouwer nog meer voordeel kunnen behalen. Dit heeft ook het financiële risico omlaag gebracht wat alleen maar wenselijk is voor onze vereniging. Met de hulp van bevriende relaties is het finale contract uit onderhandeld en deze is eind augustus door het bestuur ondertekend met de padelbouwer van onze keuze, World Padel. In dezelfde periode is met dank aan Hans Dijkman al het nodige voorwerk gedaan voor het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning bij de Gemeente. Ondertussen hebben onze penningmeester, Daan van Deursen, samen met Hans Dijkman en Alex de Werker de voorbereidingen getroffen voor het aanvragen van subsidies bij zowel het rijk als bij de gemeente. Op 12 oktober ontvingen wij het bericht van de gemeente dat onze omgevingsvergunning was verleend. Helaas betekende dit niet dat wij zonder risico gelijk konden starten met de bouw. Omwonenden van de vereniging hebben namelijk na het verlenen van de vergunning nog zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. En dus kregen wij uiteindelijk op 29 november vanuit de gemeente het groene licht. Met World Padel is er daarna een eerste planning gemaakt voor de start van de bouwwerkzaamheden. Deze planning is op 8 december in ons eerste werkoverleg doorgenomen in bijzijn van een toezichthouder van de gemeente. 

 

Daarna zijn wij gestart met werkzaamheden welke wij als zelfwerkzaamheid konden uitvoeren als voorbereiding op de bouwactiviteiten. Zo is het hekwerk van baan 9 deels verwijderd, de twee lichtmasten hebben we met hulp van Marc Knuff en Peinemann kunnen strijken en met hulp van Xtra Materieel hebben we alle bosschages, coniferen, bomen, tegelwerk en een deel van het werkhok kunnen verwijderen. In de komende dagen in het nieuwe jaar gaan we de voorbereidende werkzaamheden verder afronden waardoor op maandag 10 januari World Padel kan gaan starten met de daadwerkelijke aanleg van onze twee padelbanen.

 

De planning* ziet er, onder voorbehoud, als volgt uit:

 

Week 10 januari

Verwijderen smashcourt

Uitgraven en afvoeren grond uit cunet

Aanbrengen zandbed

Aanbrengen extra drainage

Aanbrengen lava toplaag

Aanbrengen opsluitbanden

 

Week 17 januari

Storten betonplaat

Leveren en aanbrengen terrastegels

Uitharden beton

KIWA keuring t.b.v. fundering en grondplaat

 

Week 24 januari

Aanbrengen ringleidingen tbv verlichting

Uitzagen en aanbrengen ringfundering

 

Week 31 januari

Uitharden beton ringfundering

Aanbrengen landscaping (groen)

 

Week 7 februari

Neerzetten padelkooien

Plaatsen lichtmasten

Aanbrengen kunstgras in padelkooien (blauw)

KIWA keuring oplevering padelbanen

 

Week 14 februari

Aanbrengen banken en prullenbakken

Dichtmaken werkhek

Schoonmaken werkterrein

Verwijderen bouwhekken

Oplevering padelbanen

 

*Alles natuurlijk onder voorbehoud van het weer. Bij te veel regen, sneeuw of vorst kan er niet gewerkt worden en zullen de deadlines verschuiven.

 

Wij kijken er in ieder geval erg naar uit en wij willen bij deze alvast alle vrijwilligers die geholpen hebben bij de voorbereidingen enorm bedanken voor hun inzet.

 

Wij wensen iedereen alvast een voorspoedig en gezond 2022 toe.

 

Met sportieve groet,

 

Het Projectteam Padelbanen

 

Nieuws Overzicht