Dagelijks bestuur

Het bestuur bestaat uit leden die als vrijwilliger actief zijn voor onze vereniging. 

Dagelijks bestuur:

  • Frank Nieuwland - Voorzitter
  • Daan van Deursen - Penningmeester
  • Xandra Zijlmans - Secretaris

Overige bestuursleden:

  • Joop Pegels - Parkcommissie
  • Walther Maas - Wedstrijdcommissie
  • Marco Hutten - Barcommissie
  • Xandra Zijlmans - Jeugdcommissie

Bovenstaande leden vertegenwoordigen onze vereniging extern en geven leiding aan de club en sturen de diverse actieve commissies binnen onze vereniging aan.