Afhangregels

Reglement afhangsysteem:

  • Leden zijn ten allen tijde verplicht, alvorens te tennissen, een bepaalde tennisbaan af te hangen door middel van het digitaal afhangbord
  • Leden zijn verplicht om met minstens twee pasjes af te hangen.
  • Een ledenpasje is strikt persoonlijk. Bij misbruik door een lid, kan zijn/haar ledenpasje, voor een door het bestuur te bepalen tijdstip worden ingenomen
  • Behalve met een ledenpasje kan ook worden afgehangen met een tijdelijke pas. Deze zijn te verkrijgen bij de leden administratie.
  • In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur

 

Het bestuur