Instructie Verantwoord Alcohol schenken

Verplicht IVA Certificaat

Hierbij willen wij uw aandacht vragen voor het IVA-certificaat.

Volgens de Drank- en Horecawet zijn wij als vereniging verplicht iemand achter de bar te hebben staan die in het bezit is van een IVA-certificaat. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken.

Het certificaat is voor ieder lid die bardienst draait verplicht.

Wij willen hierbij een beroep op u doen als lid van onze vereniging om deze instructie te volgen, dat kan online via de website van NOC NSF.

  • Op http://www.nocnsf.nl/iva kunt u online een vragenlijst invullen (duurt 15 á 20 minuten) die u na afloop een certificaat oplevert.
  • U krijgt het certificaat in uw eigen mailbox en u kunt bij barverantwoordelijke 'Diny Noordermeer' en bij het gevraagde e-mailadres het mailadres van de sociteitscommissie invullen: bc@unitedservice.nl  
  • Wij bewaren het certificaat dan achter de bar. Alle leden die bardienst vervullen moeten het certificaat hebben behaald.
  • Heeft u het certificaat niet behaald dan zal de vereniging bij een eventuele controle worden beboet.

Het is geen moeilijke instructie en de vereniging is er zeer bij gebaat als u het behaald. 

Er staat verder nog geen geldigheidsduur voor het certificaat, dus heeft u hem al behaald en verstuurd naar de societeitscommissie, dan is dat voldoende.

Hellevoetsluis, 1 januari 2016